سرویس دوره ای و تعویض به موقع فیلترها یکی از عواملی است که در طول عمر دستگاه تصفیه آب و کارکرد بهینه سیستم اسمز معکوس نقش مهمی دارد.کیفیت آب دستگاه وابسته به تعویض بموقع فیلترهای مختلف دستگاه از جمله فیلتر پلی پروپیلن PP، فیلترهای کربنیUDF,CTO ،ممبران MEMBRAIN و فیلترهای مواد معدنی MINERAL می باشد.در این مقاله قصد داریم شیوه صحیح تعویض فیلترهای سه گانه دستگاه آب شیرین کن را با زبان هرچه ساده تر به شما آموزش دهیم. این 3فیلتر به منظور پیش تصفیه آب و آماده کردن آب برای شیرین شدن آب به وسیله ممبران استفاده می شوند، به همین دلیل تعویض به موقع این فیلترها، طول عمر بیشتر ممبران، که مهمترین قسمت دستگاه می باشد، را به همراه خواهد داشت.

مراحل تعویض فیلتر:
1-ابتدا پمپ دستگاه را از برق خاج کرده و یا خاموش کنید.

2-در این مرحله شیر آب ورودی به دستگاه را ببندید

3-در این مرحله باید از ورود آب به مخزن جلوگیری کرد ، برای این کار تنها کافیست که شیر مخزن را ببندید.

3-شیر برداشت آب یا شیر روی سینک را باز کنید تا فشار دستگاه پایین بیاید ،این کار باعث می شود هوزینگ راحت تر باز شود.

4- بعد از باز کردن شیر روی سینک برای اینکه از افت کامل فشار اطمینان پیدا کنید کافیست تا شیر میکس فلزی را باز کنید.(در برخی دستگاه ها پلاستیکی)

5-در این مرحله میتوانید هوزینگ ها زا باز کنید، برای این کار با استفاده از آچار هوزینگ قرار داده شده رو دستگاه هوزینگ را باز کنید(در جهت عقربه های ساعت)

دستگاه تصفیه آب آکواپروفیلتر - دستگاه تصفیه آب خانگی | فیلتر یخچال |فروشگاه گلچین