آقا نوید سلام
دستت در نکنه ممنونم .فقط میخواستم بدونم کتابخانه برای همه بردهای آردوینو یکی هست ؟