سلام این آموزش کامل با برد صد درصد تست شده میباشد که برنامه آن هم داخلش هست پس اگر نگاه بندازی میتونی بریا آردینو هم بنویس ...