سلام دوستان من میخواهم فقط با یک پوش باتن یک led را روشن و خاموش کنم و وقتی که روشن است خودش بعد از ۱۰ دقیقه خاموش شود. از تابع delay استفاده کردم ولی وقتی کد داخل تابع dalay میرود دیگر نمیتوانم led...