سلام.یک نفر از دوستان محبت کنه وفریموری که روی پروساش تقریبا بدون نقص در حال کار هست را اینجا قرار بده تا به عنوان مرجع قابل اعتماد بتونیم ازش استفاده کنیم.از همکاریتون صمیمانه تشکر میکنم.