یعنی حالت عادی w5100 دمای کاریش میاد تا 50 درجه یا 60 درجه؟؟؟
چرا enc28j60 اینجور نیست ؟