سلام
من برد آردوینوDue خریداری کردم برای ساخت پرینتر 3بعدی. خواستم بدونم چه استپ موتور و درایوری مناسب است؟ آیا استپ موتور و درایوری که در سایت است مناسب است با توجه به اینکه محدوده ولتاژ آنها برابر نیست؟ و منظور از 2فاز در موتورها چیست؟