سلام. من می خواهم یک برد آردینیو از آفتاب رایانه بخرم. یکی از این برد ها ارجینال هست وقیمتش 60هزار تومان است وغیر ارجینالش 21هزار تومان است. کدام یکی بهتره ؟
لطفا بهم جواب بدین.