در دوربین های مداربسته مکانیزم DWDR وجود دارد که از واژه Digital Wide Dynamic Range گرفته شده است ، این مکانیزم به بهبود تصویر کمک می کند . این مکانیزم را می توانیم نوع دیجیتالی از مکانیزم WDR بدانیم که برای بالا بردن بازه داینامیک دوربین بکار گرفته می شود.داینامیک رنج (DYNAMIC RANGE) یا بازه داینامیک به چه معناست ؟

بازه داینامیک را می توانیم یکی دیگر از مولفه های دوربین مدار بسته بدانیم که می تواند میزان توانایی یک دوربین مداربسته را از نظر اختلاف سطح نوری نشان دهد . تصاویر دوربین هر چقد که بازه داینامیک دوربین بالاتر باشد با اختلاف سطح نوری بهتری نمایش داده می شوند .بین WDR و DWDR چه تفاوت های وجود داشته است ؟

در دوربین های که WDR هستند برای اسکن کردن تصویر از دو چیپ تصویر به صورت جداگانه استفاده می شود ، اما در مکانیزم DWDR کار افزایش بازه داینامیک به شکل دیجیتال و در چیپ تصویر انجام می گیرد . WDR به نسبت DWDR در بهبود تصویر دارای تاثیر بیشتری است ولی نباید از این موضوع غافل شد که اگر بخواهیم بازه داینامیک دوربین را بصورت عادی بالا ببریم بسیار پر هزینهه خواهد بود اما اگر از DWDR استفاده نماییم برای دوربین هزینه های اضافی را به دنبال نخواهد داشت .

اگر میخواهید واقعا برای دوربین از داینامیک بالا استفاده کنید بهتر است برای این کار از دوربین های WDR استفاده نمایید .