سلام
براي كنترل يه ربات جنجگجو ميخواستم از ماژولاي راديويي آفتاب استفاده كنم.
باتوجه به نويز بالاي روز مسابقه و احتمال سيگنالاي مزاحم و تعدد راديوهاي ديگه كدوم ماژول رو پيشنهاد ميديد؟
اين روهم بگم كه براي كنترل اين ربات تنها به ١٠ كانال صفر و يك احتياج دارم و سرعت بالاي اجراي دستورات خيلي مهمه .
يني ميخوام ١٠ تا رله رو خاموش و روشن كنم با راديو
باتشكر.