سلام
برای اتصال ماژول AD/DA PCF8591 به رزبری پای باید چه جوری سیم بندی رو انجام بدم؟
آیا از این مبدل می شه برای اندازه گیری درصد رطوبت خاک با رزبری پای استفاده کرد؟
لینک مبدل رو گذاشتم
لطفا پاسخ بدید خیلی احتیاج دارم
ماژول مبدل آنالوگ به دیجیتال AD/DA PCF8591 | کافه ربات