سلام دوستان قطعات طراحی شده ی شما رو به هزینه ی ۸ الی ۱۵ هزار تومان در ساعت به نسبت پیچیدگی براتون پرینت می کنم.
شماره ی تماس :۰۹۱۷۴۷۵۸۲۰۳

چند نمونه کار:
2016-08-12-16.17.10.jpg2016-08-12-16.17.19.jpg2016-08-12-16.17.27.jpg2016-08-12-16.17.35.jpg2016-08-12-16.18.00.jpg