سلام
یک پروژه با آردینو دارم که در آن چند برد آردینو با شیلد اترنت به شبکه محلی متصل شده اطلاعات دیجیتال ورودی را برای سرور ارسال می کنه.
اگه کسی حاضر به همکاریه جهت انجام مقدمات کار و در یافت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.
در صورت نیاز به همکاری و رفع مشکلات حاضر به رفع مشکل هستم.09103031311