سلام اگر پروگرامرJtag / Xilinx ویژه بردهای FPGA / CPLD دست دوم دارید ، قیمت بدید لطفا
لینک کالا : پروگرامرJtag / Xilinx ویژه بردهای FPGA / CPLD