یک عدد برد کنترل سی ان سی LBA مبتنی بر آردوینو نانو بفروش می رسد.
برد آک و استفاده نشده است.
لینک محصول:
https://shop.aftabrayaneh.com/CNC_Mi...V4__AFTAB.html