دوستانی که فرکانس متر برای فروش دارن و نیازی بهش ندارن لطفا با این شماره با بنده تماس بگیرن
09139317282