برای تفسیم استپ های یک استپر موتور تک فاز (unipolar) به یک درایور نیاز دارم
از a4988 استفاده کردم و جواب نگرفتم.

درایور اختصاصی استپر موتور تک فاز unipolar چی پیشنهاد میکنید؟