سلام میخواستم بدونم برای برش چوب و پلگسی از چه لیزر با چه واتی استفاده کنم؟
به طور مثال تخته 3 میل یا پلکسی 2 میل به چه لیزری احتیاج دارند؟
و اینکه کمتر کردن سرعت حرکت موتور باعث میشه برش عمیقتر انجام داد؟