در این فرایند ایده های شما به کمک نرم افزار مدل سازی و شبیه سازی شد می گردد. تحلیل های مربوطه و فرایند بهینه سازی و ساختی کردن بر روی طرح انجام گرفته و طرح نهایی جهت اجرا آماده می گردد.

– طراحی و شبیه سازی سیستم های الکتریکی و کنترلی به کمک نرم افزار های Proteus,MATLAB, EWB

– طراحی کابلینگ و تابلو برق های صنعتی و دریایی به کمک نرم افزار های AutoCAD , SolidWorks, Proteus

– طراحی، مدل سازی سه بعدی، تحلیل، شبیه سازی و ساخت انیمیشن مکانیزم ها، سازه ها و تجهیزات صنعتی به کمک نرم افزار های Catia,SolidWorks,Ansys,AutoCAD

– طراحی مکانیزم های هیدرولیکی و پنوماتیکی، تحلیل و شبیه سازی سه بعدی

– طراحی جک و سیستم پاور پک هیدرولیک دریایی و صنعتی

– طراحی و تحلیل سازه های فایبر گلاس به کمک نرم افزار های Solidwork, Ansys