کد mm per unit اکسترودر mk8 برای فریمور مارلین رو کسی از دوستان بلد نیست.؟
برای اکسترودر 138 هزار تومانی که توی فروشگاه هست .