سلام
من بورد Orange Pi 2G-IoT رو امروز خریدم با استفاده از این آموزش , این سعی داشتم که ازون استفاده کنم.
اما تنها چیزی که در صفحه ترمینال بر میگرده کاراکترهای درهم ریخته و نامعلومه.