به نام خدا
سلام

برای شروع میشه از لینک های زیر اقدام کرد:

مشخصات:
C2000 Delfino 32-bit Microcontrollers | TI.com

نرم افزارها:
CCSTUDIO Code Composer Studio (CCS) Integrated Development Environment (IDE) | TI.com
UNIFLASH Uniflash Standalone Flash Tool for TI Microcontrollers (MCU), Sitara Processors & SimpleLink devices | TI.com
https://www.mathworks.com/help/suppo...rocessors.html

توضیحات:
https://www.mathworks.com/hardware-s.../ti-c2000.html
C2000 Delfino 32-bit Microcontrollers | TI.com

لینک خرید:
برد DSP ( پردازشگر سیگنال دیجیتال ) TMS320F28335

tms320f2833x-block-diagram-24108.jpgTms320f28335_DSP_Development_Board_605_1-500x500.jpgaddonexplorer.jpg