سلام.من یک پروژه ای دارم درموردساخت پروگرمرusb باخاصیت بوت لودر.که برنامه hexای توفلش بریزیم وبه پروگرمرکه وصل کنیم میکرو برنامه روپروگرم کنه.سایتی پیداکردم ولی سردرنمیارم.لطفاکمکم کنید.
AVRUSBBoot - USB bootloader for Atmel AVR controllers - fischl.de این آدرس سایتی که گفتم.ممنون میشم کمکم کنید.