سلام من یک پروزه اردوینو دارم که با چندین servo motor کار میکند و موتورها به چندین تلق ( صفحه ی رنگی ) وصل میشود. و نیاز هست که موتور ها با اردوینو کنترل شوند.
لطفا اگر کسی می تونه انجام این پروزه رو قبول کنه با من تماس بگیره.
email: afshar527@gmail.com