سلام
یه پروژه جالب پیدا کردم گفتم برای شما هم بزارم
کلیک کنید : پروژه کنترل ربات با موبایل آردوینو
همچنین میتونید لیست پروژه های جدید آردوینو رو در اینجا ببینید : پروژه آردوینو