سلام دوستان
مي خوام يه ماشين كنترلي بوسيله آردينو بسازم در صورت امكان راهنمايي فرمائيد كه چه قطعاتي نياز دارم
برد uno دارم .چه ماژول هايي براي كنترل از راه دور و چه قطعات مكانيكي نياز هست؟ سپاسگذارم