سلام....
کمک برای نصب ماژول دوربین ov7670 بر روی برد لئوناردو
دوستان عزیز میخواستم ببینم کسی هست در برای این پروژه بهم کمک کنه؟؟؟ممنون