لطف می کند بفرمایید AREF برد Arduino pro mini را چطور باید تعیین کنیم؟
تو دیتا شیت که ظاهر گفته پین 20 IC با یک خازن به زمین خرده . روی این خازن 3.4V با باتری 3.7 که به raw وصله نشون میده. ولتاژ باتری در حالت شارژ کامل 4.5V بوده. ولتاژ vcc هم در این حالت 3.3v بود.
با ستسور های دما و نور و سایر سنسور های مقاومتی و ولتاژی که با باتری راه اندازی کردم با گذشت زمان و مصرف باتری مقادیر سنس شده تغییر میکنه .