یا سلام

می خواستم بدونم کارت های آردینو قابلیت ارتباط با لب ویو را دارد؟ و این که برد های آردینو چه تفاوتی با کارت daq دارند؟