سلام
برای ارتباط board و pc از طریق usb و ارسال دستور به X و y موتور دچار مشکل هستم
دوستانی که مایل به همکاری نیمه وقت و تمام وقت هستند، تماس بگیرند
09125151431