سلام و خسته نباشید
جهت ارتباط دو برد آردوینو مگا بهمراه اترنت شیلدw5100 از طریق سوکت شبکه بدون مودم یا روتر میتوان ارتباطUDP برقرار کرد؟ما از طریق مودم کانکشن داریم ولی زمانیکه دو برد بصورت مستقیم توسط کابل شبکه بهم متصل میشوند ارتباط قطع میشود..