سلام دوستان هرچه گشتم ندیدم راجب مشکل خودم برای همین این موضوع باز کردم
من زمانه اپلود کدها با این اررو مواجه میشم لطفا کمک کنید که چکار باید بکنم
Process returned not zero result code:1