سلام دوستان در آردیونو کدی لازم دارم که مثلا اگر pin1=HIGH بود استپ موتور نیم دور بچرخد و اگر pin2=HIGH بود نیم دور برعکس بچرخد و مدام این ورودی ها رو چک کنه با تشکر فراوان از اساتید درخواست کمک دارم اسپ موتور 5 سیم داره