سلاام خسته نباشید کسی میتونه توی راه اندازی sm621 با اردوینو کمک کنه؟ کتاب خانه براش پیدا نمیکنم میشه با کتاب خانه sm630 راه اندازیش کرد؟ لطفا یکی کمک کنه ممنون.