با سلام من سر یک پروزه اتصال اردینو از طریق مد باس به محصولات دلتا گیر کردم البته به خاطر ضعف برنامه نویسی دوستان کسی میتونه کمک بکنه؟
https://github.com/4-20ma/ModbusMaster/tree/master/src
https://github.com/andresarmento/mod...braries/Modbus
دوتا کتابخونه هم براش پیدا کردم البته زیاده این کتابخونه ها ولی متاسفانه نمیفهمم شون اگر لطف کنید راهنمایی کنید .