سلام
من تو برنامه جایی لازم دارم متناسب با کد دریافتی که به صورت word هست ؛ یک char از چندین charکه داخل حافظه ذخیره شده رو فراخوانی کنم .البته این word ها به صورت منظم نیست یعنی به این صورت
[Char=[ “char1”,”char2”, ”char3”,”char4”,”char5, … ,”char200
Word 100=char1
Word 110=char2
Word 122=char3
Word 145=char4
.
.
.
Word 350=char200

کسی می تونه راهنمایی کنه چطور برنامه بنویسم