سلام
چه جوری میشه در پورت سریال آردوینو فارسی ارسال و دریافت کرد؟؟؟؟