با سلام من یه برنامه آردوینو دارم میخوام رو میکرو کنترلر mega 328 آپلود کنم ولی اررور میده پروگرامر stk500 دارم
تو قسمت board : arduino/genuino uno---
programmer: atmel stk500 development board--میزنم
ولی اررور میده فیوز بیت ها هم باید تنظیم کنم؟ چجوری؟
کسی میتونه کمکم کنه؟