سلام
میخوام برد esp8266 رو به اردیونو اضافه کنم اما این خطا رو میده
واس بقیه برد ها درست کار میکنه فقط همین خطا میده
راه دیگه ای وجود داره برد رو به صورت افلاین اضافه کنم؟
untitled.jpg