به راهنمایی و همکاری یک برنامه نویس حرفه ای آردوینو احتیاج دارم (دستمزد بصورت توافقی و آنلاین پرداخت میکنم).
در صورت آمادگی ایمیل بزنید تا پروژه ها را معرفی و رایزنی صورت گیرد. متشکرم