سلام
کسی میدونه grbl ، از کدوم gcode ها پشتیبانی نمی کنه؟
مثلا از g90 - g21 - g64 از اینها چی پشتیبانی میکنه؟