سلام میخواستم با استفاده از ارتباط بیسیم nrf یک led رو کنترل کنم که وقتی داخل کنسول یک میفرستم led روشن و وقتی صفر میفرستم خاموش بشه .در قسمت کد نویسی سمت گیرنده که باید متغیری تعریف بشه که اطلاعات بافر درش *ذخیره بشه موندم .در همین سایت چنین کدی موجود هس ولی با کتابخانه فعلی مغایرت داره .کسی میتونه راهنمایی کنه؟؟