سلام من میخوام به کمک lm35 دمای محیط را بسنجم اما متاسفانه مقداری که بدست میاد همش صفره
کد:

float val;
int tempPin = A0;

void setup()
{
Serial.begin(9600);

}
void loop()
{
val = analogRead(tempPin);
float mv = ( val/1024.0)*5000; 
float cel = mv/10;


float voltage= val * (5.0 / 1023.0);

Serial.print("TEMPRATURE = ");
Serial.print(cel);
Serial.print("*C voltage= ");
Serial.print(voltage);
Serial.println();
delay(1000);


}
با مولتی متر امتحان کردم مقدار ولتاژ در خروجی برابر ۰.۲۸ هستش که با فندک یه ۰.۵۵ هم رسید
ورودی analog رو مطالعه کردم باید بزرگتر از صفر باشه لطفا راهنمایی بفرمایید مشکل چطور حل میشه.