در تصویر یک برنامه چشمک زن که در ۲ کامپایلر به یک صورت نوشته شده است و خروجی آن در تصویر مشخص شده است !
codevision-vs.jpg