سلام .
من از LCD با درایور ILI9341 استفاده میکنم .
میخواستم بدونم فرق بین دو کتابخانه در چیه . چیزهایی که دیدم ظاهر UTFT سریعتر عمل میکنه .
من تونستم با Adafruit راه اندازی کنم ولی با UTFT نتونستم امکان داره راهنمایی کنید . با اردینو UNO