سلام
وقت همگی بخیر
من می خواستم با میکروmega328م از طریق اردینو کد بزنم و پروگرامش کنم کسی می تونه کمکم کنه؟