خب واسه مطمئن شدن قید میکنم که مقاومت با فوتوسل باید سری بشه
و از پایه مشترک مقاومت و فوتوسل به پایه آنالوگ arduino متصل بشید.
یک سر مقاومت به +5 و سر دیگه فوتوسل به زمین وصل میشه
تا این جا قسمت سخت افزاریش
نرم افزاریش را هم که قرار دادم
باز هم تست کنید چون شک ندارم رو این داستان