سلام

آی سی بردم من بسیار گرم می شود که مشکلم را در این تاپیک گفتم

گرم شدن بیش از حد آی سی برد due

می خواستم ببینم می تونم از طریف بوت لودر میکروی آرم را عوض کنم تا مشکلم برطرف بشود؟