سلام من این ماژول رو با اردوینو uno و طبق نقشه داده شده و برنامه نمونه بستم اما جواب نمیده مشکل کجاست رم 2 گیگ است عوضم کردم درست نشد