با سلام من می خو.اهم بردRFID Reader & Writer RC522 با unoراه اندازی کنم ولی متاسفانه هیچ پاسخی از برد برای اردوینو و ترمینال سریال ارسال نمی شود که کارت را شناخته یا نه
البته در صفحه راهنمای شما ریست را به پایه 3 زده است در حالی که در برنامه ریست را پایه 9 انتخاب شده است و حتی با ایت تغییر هم اطلاعاتی ارسال نمی شود ممکن است برد ها یا کارتها مشکل داشته باشند
برد اردوینو شناخته میشه و ارسال به کامپیوتر هم داره ولی وقتی کارتی را نزدیک ماژول میگیرم هیچ اتفاقی نمیفته
اگه کسی تجربه ای داره لطفا راهنمایی بفرمایید